NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Maximální kapacita: 70 osob / zbývá k prodeji: 24
Termín konání: 19.8.2020 20:00

Chrám svaté Barbory vás zve i o letošních prázdninách pod své klenby, kde budete moci zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřní galerie budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály. Průvodce vám vyloží nejen historii chrámu, ale také hlubokou symboliku a duchovní obsah této nádherné stavby.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 1. července do 20. srpna 2020
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné:
základní – 190,- Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 120,- Kč; děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před představením lze zakoupit vstupenky v Informačním centru u chrámu sv. Barbory pouze zbývající do celkové kapacity 70 osob.
Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory; tel.: 327 515 796, 775 363 938; e-mail: info@khfarnost.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 70 osob
Místo konání: Chrám sv. Barbory

Nabídka vstupenek:
Chrám sv. Barbory základní 190,00 Kč ks dospělí
Chrám sv. Barbory snížené 120,00 Kč ks studenti od 15 do 26 let, držitelé ZTP a ZTP/P
Chrám sv. Barbory zdarma 0,00 Kč ks děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby
Prodej vstupenek končí 0 minut před začátkem akce.
Zakoupené vstupenky jsou platné pro vytištění. Vstupenka předložená v jiné podobě nebude akceptována.
v košíku 0,– Kč
poslat heslo